Kovačica – Desanka Petrov Morar – Zima

450 

Autor: Desa Petrov Morar
Názov diela: Zima
Rozmer samotnej maľby: 30 x 40 cm
Technika: olejomaľba na plátne
Signované: Desa Petrov Morar

Kategorie: Štítky: ,

Popis

Insitná tvorba umelcov z Kovačice vychádza z čistoty duše a rýdzich ľudských emócií. Ich obrazy sú popretkávané symbolikou, ktorá odkazuje na históriu, budúcnosť aj sny.

Pravý naivný maliar samouk spontánne tvorí podľa príkazu svojho srdca, nedbá na štýlové smery, jeho výtvory stoja mimo iné moderné maliarske žánre.
Insitní maliari, ktorí začali tvoriť v minulom storočí mimo Slovenska v oblasti Vojvodiny v dnešnom Srbsku, patria k vrcholným osobnostiam insitnej tvorby a objavujú sa v najvýznamnejších encyklopédiách svetového insitného umenia.

Tieto diela sú obrazom minulosti, sú zrkadlom umelcovej duše v súčasnosti, no zároveň pretrvávajú ako trvalé hodnoty, ktoré tu navždy zostávajú pre budúcnosť.

Desanka (Desa) Petrov Morar sa narodila v roku 1946 v Sefkerine. Aktívne začala tvoriť v roku 1964, kedy sa konala aj jej prvá individuálna výstava. V tomtiež roku jej diela vstupujú do zbierky Múzea naivného a marginálneho umenia. Ambíciu žiť svoje sny pretransformovala do impulzu tvorby, ktorý podčiarkol detskú čistotu umeleckého spracovania a redukciu až do základov. Vrodený cit pre kompozíciu, vyváženosť obrazových prvkov a jednoty formy a námetu sú tajomstvom výtvarnej kontinuity jej tvorby. Okrem olejomalieb, ktoré tvoria primárnu časť jej umeleckej činnosti sa venuje aj práci s akvarelom, kresbe, sochárstvu a písaniu poézie. V roku 1993 sa stala členom Galérie naivného umenia. Svoju tvorbu prezentovala na viac ako 60. samostatných výstavách a participovala na viac ako 300 kolektívnych výstavách v Srbsku a v zahraničí. V roku 1971 sa jej meno objavuje v prvej Encyklopédii naivného umenia. S jej menom sa môžeme stretnúť aj v iných významných publikáciách, ktoré sa venujú tomuto druhu umenia.