Jan Halla – Durman

30 

výtvarný druh: grafika
rozmer tlačenej plochy: 24 x 16 cm
rozmer vrátane pasparty a rámu: cca 44,5 x 32,5 cm
signované: ceruzou Jan Halla

Popis

Jan Halla sa narodil 11.08.1926 v Prahe. V rokoch 1945 -1949 študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Pokorného a Laudy. O grafiku sa intenzivne začal zaujímať už počas štúdia sochárstva a preto si medzi rokmi 1959 – 1961 doplnil štúdium u prof. K. Svolinského na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Vyštudoval tiež farmáciu na Karlovej univerzite v Prahe.

Hlavný okruh Hallovej tvorby predstavovala grafika. Výtvarne obohatil asi 30 kníh, väčšinou poéziu. Vytvoril značný počet exlibris, novoročeniek a iných drobných grafík. Okrem toho tiež spolupracoval s architektmi na dotváraní stavieb. (pošta v Písku, Planetárium a Štátna banka v Českých Budejoviciach, colnica v Strážném a mnoho ďalších) .

V roku 1969 obdržal ocenenie (strieborná medaila) Medzinárodnej akadémie „Tommaso Campanell“ v Ríme.

Mal mnoho domácich samostatných výstav (Praha, Brno, Č. Budějovice) a vystavoval aj v zahraničí (Belgicko, Holandsko, Egypt, Švédsko, Dánsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko).

V roku 1983 vyšla v Dánsku menšia monografia o drobnej grafike J.Hally v edícii Kunstnermonografi (Klaus Rödel).

Zomrel 31.12. 1988 v Českých Budejoviciach.