Jiří Černoch – Bizón

návrh: Jiří Černoch
glazovaný porcelán
výška: cca 11 cm
dĺžka: cca 21 cm
značené Royal Dux

Popis

Jiří Černoch sa narodil 7. 11. 1924 v Prahe. V rokoch 1938 –1942 bol študentom Strednej keramickej školy u prof. Vokálka. V rokoch 1946 –1951 študoval na VŠUP ateliér sochárstva u prof. Dvořáka, 1951 –1958 externe spolupracoval s duchcovskou porcelánkou. Navrhoval predovšetkých figúry zvierat. Časť námetov mal predpísanú od vedenia porcelánky, zvyšok tvoril podľa vlastnej umeleckej invencie. Nakoľko musel plniť v porcelánke určité ročné kvóty, okrem zvierat navrhoval aj ženské figúry a športovcov.