Juraj Bartusz – „Zimná krajina“

240 

Autor: Juraj Bartusz
Názov diela: „Zimná krajina“
Technika: autorská technika na indigovom papieri
Rozmer: 19 cm x 28 cm resp. 30 cm x 40 cm vrátane pasparty
Signácia. PD Bartusz

Popis

Z cyklu prác s použitím kopírovacieho indigového papiera, ktorý slúžil na tvorbu kópií pri písaní na písacom stroji. Autorská technika krčenia a bielenia modrého papiera, pri ktorom z náhodne vytvorených štruktúr vznikajú miniatúrne obrazce predstavuje jeho rozhovor s iným svetom ako len výtvarným a v inom čase. Tvorba je živým rozhovorom, ktorý je pre Juraja Bartusza mimoriadne dôležitým. Tieto práce majú veľmi blízko k tvorbe ilustrácií, ktoré vytvoril pre knihy Jany Bodnárovej. Jeho tvorba je spojená s osobnou citlivosťou pre poéziu a myšlienkovú abstrakciu, so zmyslom pre slobodnú hru s výtvarnou matériou, kedy remeslo a z neho vychádzajúci experiment prinášajú esenciu tvorenia a prežívania tohto procesu v nekonečnosti bielej a v hĺbke modrej.

Juraj Bartusz, významný protagonista nášho alternatívneho umenia sa narodil 23. 10. 1933 v Kameníne. 1951-54 študoval na SŠUP, 1954-58 na VŠUP (prof. Wagner a Kavan), 1958-61 pokračoval v štúdiu sochárstva na AVU (prof. Pokorný a Hladík) v Prahe. Orientoval sa na nepredmetné sochárstvo, tiahnuce k základným geometrickým formám a konštruktívnym zásadám budovania plastiky, patril k prvým predstaviteľom minimalu, akcie a konceptu, svoju tvorbu rozvinul taktiež v oblasti videa, happeningu, performance či inštalácie. Člen Klubu konkretistov, združenia Gerulata, Spoločnosti maďarských umelcov v Československu. V súčasnosti vedúci Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení TU v Košiciach. Samostatné výstavy v Košiciach (1967, 1973, 1992), Nových Zámkoch, Bratislave (1974), Banskej Bystrici a Žiline. Z literatúry: Šesťdesiate roky, SNG, 1995; Bajcurová, K.: Geometrické tendencie v slovenskom sochárstve, In: Premeny sochárstva 1960 -1990. Zborník referátov z medzinárodného kolokvia, Bratislava 1994