ALBÍN BRUNOVSKÝ – BEZ NÁZVU (1968)

480 

– kriedová litografia na ofsetovom papieri 142/150
– veľkosť tlačenej plochy 13,4 x 13,4 cm
– celkový rozmer: cca 20 x 20 cm
signované vpravo hore
-publikované : Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo, 1960-1997, Bratislava 2004
str. 89