Alexander Archipenko – Žena česúca si vlasy

1.800 

materiál: patinovaný bronz
proveniencia: k predkladanému dielu nie je doložená edícia ani poradové číslo odliatku
výška: 60 cm
značenie: signované v tele Archipenko
neskoršia edícia

Kategorie:

Popis

Narodil sa 30. 5. 1887 v Kyjeve. Ukrajinsko-americký umelec, predstaviteľ sochárskeho kubizmu. Od roku 1908 krátko navštevoval École des Beaux-Arts v Paríži, ale rýchlo opustil formálne štúdium, aby sa stal súčasťou radikálnejších experimentov v rámcoch kubistického hnutia. Začal skúmať vzájomné pôsobenie medzi priestorom a pevnou hmotou sochy, medzi konvexnými a konkávnymi tvarmi. Vytváral tak sochársky ekvivalent kubistických obrazov. Okolo 1912, inšpirovaný kubistickými kolážami Georgesa Braquea a Pabla Picassa, predstavil koncept koláže v sochárstve v slávnej sérii „Medrano“: zobrazenia cirkusových figúr v skle, dreve a kovoch, ktoré sa vzpierali tradičnému použitiu materiálov a definíciám sochárstva. Počas toho istého obdobia ďalej polemizoval s tradíciou vo svojich „sochárskych maľbách“, v ktorých aplikoval farbu na pretínajúce sa plochy skulptúr. Krátko pôsobil pedagogicky v Berlíne (1921 – 23). Ako pedagóg pracoval fakticky až do konca života v v New Yorku, s výnimkou krátkej doby (1937-39), kedy spolupracoval s New Bauhausom v Chicagu. Pokračoval v tvorbe, aj keď už nikdy nedosiahol úspech a vplyv raných kubistických úsilí. Zomrel 25. 2. 1964 v New Yorku.