Elena Petrova (Kinovar) – Krajina s horami

340 

Autor: Elena Petrova (Kinovar)
Názov: Krajina s horami
Rok: 2021
Technika: tempera, gvaš na kartóne
Rozmer: cca 38 x 29 cm
Rozmer vrátane rámu: cca 46,5 x 38 cm
Rámované v kvalitnom drevenom ráme

Popis

Elena Petrova (Kinovar) sa narodila v roku 1974 v Novosibirsku. Študovala na Moscow Art School by memory of 1905 a v St.-Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture pomenovanej po I.E.Repinovi. Je členkou IFA – medzinárodnej federácie umelcov. Pôsobila aj ako kurátorka súkromnej zbierky Ruských maliarov 18.-20. storočia. Absolvovala mnoho domáciach a zahraničných výstav. Jej diela sú zastúpené v súkromných zbierkach v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku, Kanade, Japonsku a Austrálii.

Elena Petrova (Kinovar) was born in 1974 in Novosibirsk. She studied at the Moscow Art School in memory of 1905 and at the St.-Petersburg State Academy of Painting, Sculpture and Architecture named after I.E. Repin. She is a member of IFA – International Federation of Artists. She also worked as a curator of a private collection of Russian painters of the 18th and 20th century. She attended many domestic and foreign exhibitions. Her works are represented in private collections in Italy, France, Germany, Austria, Switzerland, Spain, Canada, Japan and Australia.