RETRO – NAŠE KRAJINY V 19.-20.STOR. – kultúra

40 

SLOVENSKÁ KARTOGRAFIA, n.p. BRATISLAVA
Školská nástenná mapa
NAŠE KRAJINY V 19.-20.STOR. – kultúra
1. vydanie
Učebné pomôcky, n.p. Banská Bystrica

šírka: 95 cm
výška: 85,5 cm
veľmi dobrý stav